Wednesday, October 12, 2011

Prinsip keadilan sosial

Dalam kehidupan ini kita perlu juga tau tentang prinsip keadilan sosial supaya tidak merasa ketinggaan bila kebetulan perkara berkenaan dibincangkan secara sengaja atau tidak sengaja. Melalui prinsip ini ada digariskan panduan seperti berikut:

Pertama: Setiap kaum di negara ini tanpa mengira latar belakang atau agama diberi keadilan yang sebaik mungkin dari segi kebajikan dan aspek-aspek sosial yang penting.

Kedua: Melalui konsep 1Malaysia, etiap wakil rakyat bertindak melepasi sempadan kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain.

Ketiga: Namun begitu konsep 1Malaysia yang mempunyai prinsip keadilan sosial bukanlah platform bagi man-mana pihak untuk membuat tuntutan yang keterlaluan dan bukan-bukan.

No comments:

Post a Comment