Thursday, October 13, 2011

Pilihan raya - 2

Pilihan raya memang mudah disebut tapi tidak semudah itu dilaksanakan. Harus diingatkan bahawa PRU suatu program seluruh negara yang melibatkan pelbagai kelompok. Tidak ketinggalan juga PRU memerlukan peruntukan kewangan yang bukan sedikit. Jadi semuanya perkara ini hendaklah diteliti, dirancang dan plan tindakan yang kemas serta berkesan.

Untuk melancarkan PRU dan kejayaan dicapai maka adalah wajar persiapan perlu dibuat sebelum pilihan raya. Yang jelas ujian dan kaji selidik wajar diadakan untuk mengetahui pandangan rakyat terhadap usaha2 kerajaan selain perlu mengotakan janji-janji yang telah diucapkan.

Selamat selamat dan selamat

No comments:

Post a Comment